LOGO
               
                              OGŁOSZENIA

Godziny urzędowania: poniedziałek: 700 - 1600, wtorek - czwartek: 700 - 1500, piątek: 700 - 1400

Apel do posiadaczy zwierząt domowych

APEL DO POSIADACZY ZWIERZĄT DOMOWYCH
zakaz

            Niepokój wielu mieszkańców naszej Spółdzielni budzi wciąż niedostateczna ze strony części właścicieli opieka nad zwierzętami domowymi ( głównie psy ). Znajduje to potwierdzenie w interwencjach kierowanych do Administracji Spółdzielni.
Niedostateczna opieka nad zwierzętami przejawia się w puszczaniu zwierząt, bez kagańców, bez dozoru ze strony właścicieli oraz w przyzwalaniu na zanieczyszczenie miejsc użyteczności publicznej odchodami zwierzęcymi.

            Przypominamy zatem posiadaczom zwierząt domowych, że zgodnie z Uchwałą Nr IX/54/07 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23.04.2007r.,  każdy kto ma zwierzę, jest zobowiązany do:

  • niedopuszczenia do zanieczyszczenia pomieszczeń służących do wspólnego użytku, wejść do budynku, chodników i jezdni, alejek parkowych oraz zagospodarowanych zieleńców;
  • usunięcia wszelkich pozostawionych przez nie nieczystości w miejscach użyteczności publicznej ( chodnik, park, zieleniec, ulica, budynek publiczny, plac zabaw );
  • nie wprowadzania zwierząt na place zabaw; 
  • wyprowadzania psa na smyczy, a psa agresywnego również w kagańcu;
  • wypuszczania psa jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i przy zachowaniu pełnej kontroli nad zachowaniem psa.

            Nieprzestrzeganie powyższych przepisów powinno być zgłaszane do Straży Miejskiej pod numer telefonu 089-646-30-00 co może skutkować nałożeniem mandatu karnego.E-USŁUGI

UNIQA

Gazele Biznesu 2019

  Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Dobra Spółdzielnia 2012


  Symbol polskiej spółdzielczości

Odwiedziło nas

gości.

 

 

 Najnowsze Fotografie
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

SM "JEDNOŚĆ" Ostróda 2008r. Webmaster Adam Sas

Google | Onet | Wirtualna Polska | O nas
                      Ostatnio modyfikowana :