LOGO
               
                              OGŁOSZENIA

Godziny urzędowania: poniedziałek: 700 - 1600, wtorek - czwartek: 700 - 1500, piątek: 700 - 1400

Działania na rzecz ochrony środowiska

                DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

 

            Prosimy o korzystanie z usytuowanych, w niektórych osiedlach naszych zasobów, pojemników na selektywną zbiórkę odpadów. Pamiętajmy, że odpady to nie tylko zbędne "śmieci", które należy wyrzucić do śmietnika. Odpady to także surowce wtórne: papier, szkło, tworzywa sztuczne, złom oraz odpady organiczne i odpady niebezpieczne, które można wykorzystać lub unieszkodliwić. Sortowanie i proces powtórnego wykorzystania odpadu zmniejsza ilość energii i surowców niezbędnych do nowej produkcji. Na przykład wyprodukowanie 1 tony papieru, to ścięcie 17 drzew i zanieczyszczenie 440.000 litrów wody. Sortując zużyte papiery do właściwego   ( kolor niebieski ) pojemnika, umożliwiamy kolejne jego przetworzenie na gotowe do dalszego zagospodarowania pełnowartościowe produkty, do których wykorzystywany jest papier ( gazety, kartony, pudełka ). Przetwarzamy zatem to, co już raz powstało, a więc oszczędzamy nasze środowisko naturalne ( woda, przyroda ), zyskując w zamian lepszą jakość życia.
Apelujemy zatem do Państwa o segregację odpadów i umieszczenie ich w odpowiednio oznakowanych pojemnikach.
Państwa działania w tym zakresie przyczynią się do wspierania działań proekologicznych.

                                                                             


E-USŁUGI

UNIQA

Gazele Biznesu 2019

  Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Dobra Spółdzielnia 2012


  Symbol polskiej spółdzielczości

Odwiedziło nas

gości.

 

 

 Najnowsze Fotografie
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

SM "JEDNOŚĆ" Ostróda 2008r. Adam Sas

Google | Onet | Wirtualna Polska | O nas
                      Ostatnio modyfikowana :