LOGO
                                   HISTORIA

Godziny urzędowania: poniedziałek: 700 - 1600, wtorek - czwartek: 700 - 1500, piątek: 700 - 1400

Tło historyczne

W dniu 15 marca 1958r. powstała w Ostródzie Spółdzielnia Mieszkaniowa  " Jedność", która liczyła 15 członków założycieli. Na pierwszym zebraniu wybrano Radę Spółdzielni w składzie:


Zygmunt Frąckowski - przewodniczący

Ludwik Roszkowski - zastępca przewodniczącego

Jan Słupik - sekretarz

Ludwik Szczepański - członek

Maria Łowczyc - członek


Zarząd Spółdzielni:

Jan Dębski - prezes

Zbigniew Zieliński - zastępca prezesa

Józef Jabłoński - członek zarządu


Członkowie założyciele Spółdzielni Mieszkaniowej:

Zbigniew Zieliński

Zygmunt Frąckowski

Marta Kossakowska

Jan Słupik

Kazimiera Orłowska

Antoni Kachnowicz

Zdzisław Sarbski

Hipolit Markowski

Stefan Oleszkiewicz

Jan Dębski

Stanisław Magier

Ludwik Roszkowski

Ludwik Szczepański

Helena Rąbińska

Maria Łowczyć


       Spółdzielnia została zarejestrowana w Sądzie Powiatowym w Ostródzie w dniu 20 maja 1958 roku pod numerem ewidencyjnym akt RS-VIII-734. Zarząd spółdzielni przystąpił do poszukiwania odpowiedniej lokalizacji pod budowę pierwszych domów mieszkalnych.

    21 sierpnia 1958r. Wojewódzki Zarząd Architektoniczno-Budowlany wydaje decyzję Nr 101)58 na lokalizację pierwszego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Grunwaldzkiej 7 ( obecnie Nr 9) o 18 mieszkaniach, który został przekazany do eksploatacji 17 września 1960r.

     Generalnym wykonawcą robót budowlano-montażowych było wówczas Ostródzkie Przedsiębiorstwo Budowlane. Jednym z pózniejszych generalnych wykonawców robót na rzecz Spółdzielni w 1964r. było Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Ostródzie.

     W roku tym Spółdzielnia posiadała w eksploatacji budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 1109m2 o łącznej kubaturze 4862m3.

    W pażdzierniku 1966r. Spółdzielnia rozpoczęła inwestycję mieszkaniową na nowym terenie po byłych ogródkach działkowych, obecnie osiedle Czarnieckiego. Rozpoczęte inwestycje to budynek mieszkalny 80-mieszkaniowy, kotłownia osiedlowa wysokoprężna WCO-80, wiata opałowa oraz osiedlowa hydrofornia.

     W tym czasie Spółdzielnia liczyła juz 384 członków. 1 lutego 1968r. rozpoczęto zasiedlanie pierwszego oddanego do eksploatacji budynku o 80 mieszkaniach na osiedlu Czarnieckiego w Ostródzie.

    18 marca 1968r. odbyło się uroczyste Zebranie Przedstawicieli Członków poświęcone obchodom 10-lecia założenia Spółdzielni. Patronat obchodów pełnił Pan Karol Kowalski, który był przewodniczącym Komitetu założycielskiego Spółdzielni w 1958roku.

    13 grudnia 1968r. Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni podejmuje uchwałę o zmianie dotychczasowej nazwy Spółdzielni na Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Ostródzie.

    Na 31 grudnia 1970r. Spółdzielnia zrzeszała 1074 członków, a w roku 1972 już 1434 członków i 430 kandydatów. W okresie tym przypadał bardzo dynamiczny rozwój Spółdzielni. Oddano do użytku 175 mieszkań, a więc stan zasobów mieszkaniowych Spółdzielni liczył 741 mieszkań oraz 1130m2 p.u. lokali uslugowych. Jest to okres w którym udział mieszkań spółdzielczych w ogólnych zasobach mieszkaniowych miasta wynosił 14%, natomiast w zasobach z nowego budownictwa 40%.

     Po roku 1972 to okres znacznego rozwoju działalności spoleczno-wychowawczej na rzecz mieszkańców osiedli spółdzielczych.

     W roku 1973 zostaje oddany do eksploatacji kompleks mieszkalno-usługowy przy ul. Czarnieckiego, w którym Spółdzielnia organizuje swoją siedzibę.

    Rok 1978 to okres rozpoczęcia realizacji budownictwa spółdzielczego na nowo przygotowywanym terenie inwestycyjnym na Osiedlu Młodych. Powstaje tam 5 budynków spółdzielczych o 220 mieszkaniach. W dalszych latach ten kompleks mieszkaniowy otrzymuje przedszkole i szkołę z salą gimnastyczną.

    Po roku 1982 rozpoczęto realizację budownictwa mieszkaniowego na nowo przygotowywanym terenie pomiędzy ul. Pieniężnego Jagiełły a 21 Stycznia oraz tereny byłych ogródków działkowych pomiędzy ul. 21 Stycznia, Pieniężnego a obecnymi terenami ogrodów działkowych. Tam Spółdzielnia buduje bazę remontowo-budowlaną wraz z pomieszczeniami biura administracji Spółdzielni. W tym czasie Spółdzielnia nosi nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Jedność" w Ostródzie.

    Rok 2008 to rok obchodów 50-lecia istnienia Spółdzielni. To już jedna z większych w województwie Spółdzielni Mieszkaniowych licząca 3.946 członków mieszkających w 101 budynkach mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 198.240,40m2. Zasoby Spółdzielni zostały podzielone na 80 nieruchomości budynkowych, co ma swoje odbicie w kosztach eksploatacji i remontów.
E-USŁUGI

UNIQA

Gazele Biznesu 2019

  Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Dobra Spółdzielnia 2012


  Symbol polskiej spółdzielczości

Odwiedziło nas

gości.

 

 

SM "JEDNOŚĆ" Ostróda 2008r. Adam Sas

Google | Onet | Wirtualna Polska | O nas
                      Ostatnio modyfikowana :