LOGO
                       PROGRAM REGIONALNY

Godziny urzędowania: poniedziałek: 700 - 1600, wtorek - czwartek: 700 - 1500, piątek: 700 - 1400

Ogłoszenie z dnia 27.06.2013r.

rpo_1_new

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność” w Ostródzie pozyskała środki finansowe na realizację projektu „Humanizacja osiedla mieszkaniowego przy ulicy Rycerskiej 1, 2, 3, 4, 6, 8 w Ostródzie” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.1. Humanizacja blokowisk, Poddziałanie 4.1.1. Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty.

W dniu 29 grudnia 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu.

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego oraz remont wspólnych części budynków mieszkalnych wielorodzinnych zrealizowanych w przestarzałych technologiach przemysłowych (bloki zrealizowane w technologii "wielkiej płyty").

Całkowita wartość Projektu wynosi 3.633.323,34 zł w tym:

• środki europejskie (EFRR) w kwocie 1.469.709,78 zł, co stanowi 42,50 % wydatków kwalifikowanych,
• współfinansowanie z budżetu państwa w kwocie 259.360,55 zł, co stanowi 7,50% wydatków kwalifikowanych,
• wkład własny Beneficjenta w kwocie 1.729.070,33 zł, co stanowi 50% wydatków kwalifikowanych.

Prace remontowe rozpoczęto w lipcu 2010 r. Zakończenie projektu nastąpi w IV kwartale 2013 r.

W zakres prac, które już wykonano w ramach przedmiotowego projektu wchodzą m.in.: docieplenie budynków wraz z remontem balkonów (Rycerska 1, 2, 3, 4 i 6); remont klatek schodowych w budynku przy ulicy Rycerskiej 8; położenie płytek ceramicznych na biegach schodowych i podestach w budynku przy ulicy Rycerskiej 8; położenie okładzin ceramicznych na podestach wejściowych; wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych w budynku Rycerska 1; docieplenie stropów piwnicznych oraz wymiana pokrycia dachowego w budynkach przy ulicy Rycerskiej 3 i 8. W trakcie realizacji znajdują się prace dociepleniowe wraz z remontem balkonów w budynku Rycerska 8.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

rpo_1_new
Ogłoszenie z dnia 27.06.2013r.

rpo_1_new

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność” w Ostródzie pozyskała środki finansowe na realizację projektu „Humanizacja osiedla mieszkaniowego przy ulicy Zawiszy Czarnego 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.1. Humanizacja blokowisk, Poddziałanie 4.1.1. Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty.

W dniu 29 grudnia 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu.

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego oraz remont wspólnych części budynków mieszkalnych wielorodzinnych zrealizowanych w przestarzałych technologiach przemysłowych (bloki zrealizowane w technologii "wielkiej płyty").

Całkowita wartość Projektu wynosi 2.906.738,59 zł w tym:

• środki europejskie (EFRR) w kwocie 1.181.244,54 zł, co stanowi 42,50 % wydatków kwalifikowanych,
• współfinansowanie z budżetu państwa w kwocie 208.454,92 zł, co stanowi 7,50% wydatków kwalifikowanych,
• wkład własny Beneficjenta w kwocie 1.389.699,49 zł, co stanowi 50% wydatków kwalifikowanych.

Prace remontowe rozpoczęto w kwietniu 2011 r. Zakończenie projektu nastąpi w IV kwartale 2013 r.

W zakres prac, które zostały wykonane w ramach przedmiotowego projektu wchodzą m.in.: docieplenie budynków wraz z remontem balkonów (Zawiszy Czarnego 1, 2, 4, 5, 5A i 6); docieplenie stropów piwnicznych oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ulicy Zawiszy Czarnego 6. W trakcie realizacji znajdują się prace dociepleniowe wraz z remontem balkonów w budynku Zawiszy Czarnego 3.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

rpo_1_new
Ogłoszenie z dnia 27.06.2013r.

rpo_1_new

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jedność” w Ostródzie pozyskała środki finansowe na realizację projektu „Humanizacja osiedla mieszkaniowego przy ulicy Jagiełły 7, 7A, 7B, 7C, 7D oraz Czarnieckiego 55 w Ostródzie” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.1. Humanizacja blokowisk, Poddziałanie 4.1.1. Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty.

W dniu 29 grudnia 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu.

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego oraz remont wspólnych części budynków mieszkalnych wielorodzinnych zrealizowanych w przestarzałych technologiach przemysłowych (bloki zrealizowane w technologii "wielkiej płyty").

Całkowita wartość Projektu wynosi 1.868.612,36 zł w tym:

• środki europejskie (EFRR) w kwocie 763.485,50 zł, co stanowi 42,50 % wydatków kwalifikowanych,
• współfinansowanie z budżetu państwa w kwocie 134.732,73 zł, co stanowi 7,50% wydatków kwalifikowanych,
• wkład własny Beneficjenta w kwocie 898.218,23 zł, co stanowi 50% wydatków kwalifikowanych.

Prace remontowe rozpoczęto w kwietniu 2011 r. Zakończenie projektu nastąpi w IV kwartale 2013 r.

W zakres prac, które zostały wykonane w ramach przedmiotowego projektu wchodzą m.in.: remont klatek schodowych w budynkach przy ulicy Jagiełły 7A, 7C, 7D oraz Czarnieckiego 55; położenie płytek ceramicznych na biegach schodowych i podestach w budynkach przy ulicy Jagiełły 7A, 7C, 7D oraz Czarnieckiego 55; docieplenie stropów piwnicznych we wszystkich budynkach objętych projektem; wymiana instalacji elektrycznej we wszystkich budynkach objętych projektem oraz remont węzłów ciepłowniczych w budynkach przy ulicy Jagiełły 7B, 7D. W trakcie realizacji znajdują się prace remontowe węzła ciepłowniczego w budynku Czarnieckiego 55.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

rpo_1_new
>

E-USŁUGI

UNIQA

Gazele Biznesu 2019

  Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Dobra Spółdzielnia 2012


  Symbol polskiej spółdzielczości

Odwiedziło nas

gości.

 

 

SM "JEDNOŚĆ" Ostróda 2008r. Adam Sas

Google | Onet | Wirtualna Polska | O nas
                      Ostatnio modyfikowana :