LOGO
                                  PRZETARGI

Godziny urzędowania: poniedziałek: 700 - 1600, wtorek - czwartek: 700 - 1500, piątek: 700 - 1400

Ogłoszenie z dnia 26.04.2024

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa "JEDNOŚĆ" z siedzibą przy ul. Jagiełły 37 w Ostródzie ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

  1. "Kompleksowe wykonanie prac remontowo-budowlanych zatok postojowych przy ul. Przedszkolnej w Ostródzie"
  2. "Kompleksowe wykonanie prac remontowo-budowlanych wiatrołapów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Osiedle Młodych 5 i 6 w Ostródzie"

Warunkiem przystąpienia do poszczególnych przetargów jest pobranie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które można uzyskać odpłatnie po uiszczeniu wpłaty w wysokości 200 zł + VAT na rachunek PKO BP SA Oddział 1 w Ostródzie 08 1020 3613 0000 6902 0002 5197 i okazaniu potwierdzenia w pokoju 212 tel. 89 642 32 05 lub przesłaniu potwierdzenia na e-mail: sm_jednoscostroda@wp.pl.

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni (pokój 206) w terminie do 07.05.2024r. do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w biurze Spółdzielni (pokój 210) w dniu 07.05.2024r. o godz. 10:00 (Przetarg nr 1), godz. 10:30 (Przetarg nr 2).

Oferenci przystępujący do przetargu muszą spełniać warunki określone w SIWZ. Wysokość wadium oraz warunki jego zwrotu lub utraty określono w SIWZ. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie z dnia 31.03.2022
UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa "JEDNOŚĆ" z siedzibą przy ul. Jagiełły 37 w Ostródzie ogłasza przetargi nieograniczone pod nazwami:

  1. "Kompleksowa termomodernizacja wraz z remontem loggii oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stępowskiego 4 w Ostródzie".
  2. "Kompleksowa termomodernizacja wraz z remontem loggii oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stępowskiego 21 w Ostródzie".

kliknij tutaj aby otworzyć -->  PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA    pdf

Ogłoszenie z dnia 31.03.2022
UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa "JEDNOŚĆ" z siedzibą przy ul. Jagiełły 37 w Ostródzie ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

"Kompleksowa termomodernizacja wraz z remontem loggii oraz pozostałymi robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stępowskiego 12 w Ostródzie", znajdującego się w zasobach Spółdzielni, zgodnie z instrukcjami zastosowanego systemu.

kliknij tutaj aby otworzyć -->  PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA    pdf


E-USŁUGI

UNIQA

Gazele Biznesu 2019

  Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Dobra Spółdzielnia 2012


  Symbol polskiej spółdzielczości

Odwiedziło nas

gości.

 

 

SM "JEDNOŚĆ" Ostróda 2008r. Adam Sas

Google | Onet | Wirtualna Polska | O nas
                      Ostatnio modyfikowana :