LOGO
                              OGŁOSZENIA

Godziny urzędowania: poniedziałek: 700 - 1600, wtorek - czwartek: 700 - 1500, piątek: 700 - 1400

Apel do posiadaczy zwierząt domowych

APEL DO POSIADACZY ZWIERZĄT DOMOWYCH
zakaz

            Niepokój wielu mieszkańców naszej Spółdzielni budzi wciąż niedostateczna ze strony części właścicieli opieka nad zwierzętami domowymi ( głównie psy ). Znajduje to potwierdzenie w interwencjach kierowanych do Administracji Spółdzielni.
Niedostateczna opieka nad zwierzętami przejawia się w puszczaniu zwierząt, bez kagańców, bez dozoru ze strony właścicieli oraz w przyzwalaniu na zanieczyszczenie miejsc użyteczności publicznej odchodami zwierzęcymi.

            Przypominamy zatem posiadaczom zwierząt domowych, że zgodnie z Uchwałą Nr IX/54/07 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23.04.2007r.,  każdy kto ma zwierzę, jest zobowiązany do:

  • niedopuszczenia do zanieczyszczenia pomieszczeń służących do wspólnego użytku, wejść do budynku, chodników i jezdni, alejek parkowych oraz zagospodarowanych zieleńców;
  • usunięcia wszelkich pozostawionych przez nie nieczystości w miejscach użyteczności publicznej ( chodnik, park, zieleniec, ulica, budynek publiczny, plac zabaw );
  • nie wprowadzania zwierząt na place zabaw; 
  • wyprowadzania psa na smyczy, a psa agresywnego również w kagańcu;
  • wypuszczania psa jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i przy zachowaniu pełnej kontroli nad zachowaniem psa.

            Nieprzestrzeganie powyższych przepisów powinno być zgłaszane do Straży Miejskiej pod numer telefonu 089-646-30-00 co może skutkować nałożeniem mandatu karnego.E-USŁUGI

UNIQA

Gazele Biznesu 2019

  Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Dobra Spółdzielnia 2012


  Symbol polskiej spółdzielczości

Odwiedziło nas
1312850
gości.

 

 

SM "JEDNOŚĆ" Ostróda 2008r. Webmaster Adam Sas

Google | Onet | Wirtualna Polska | O nas
                      Ostatnio modyfikowana :