LOGO
                              OGŁOSZENIA

Godziny urzędowania: poniedziałek: 700 - 1600, wtorek - czwartek: 700 - 1500, piątek: 700 - 1400

Działania na rzecz ochrony środowiska

                DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

 

            Prosimy o korzystanie z usytuowanych, w niektórych osiedlach naszych zasobów, pojemników na selektywną zbiórkę odpadów. Pamiętajmy, że odpady to nie tylko zbędne "śmieci", które należy wyrzucić do śmietnika. Odpady to także surowce wtórne: papier, szkło, tworzywa sztuczne, złom oraz odpady organiczne i odpady niebezpieczne, które można wykorzystać lub unieszkodliwić. Sortowanie i proces powtórnego wykorzystania odpadu zmniejsza ilość energii i surowców niezbędnych do nowej produkcji. Na przykład wyprodukowanie 1 tony papieru, to ścięcie 17 drzew i zanieczyszczenie 440.000 litrów wody. Sortując zużyte papiery do właściwego   ( kolor niebieski ) pojemnika, umożliwiamy kolejne jego przetworzenie na gotowe do dalszego zagospodarowania pełnowartościowe produkty, do których wykorzystywany jest papier ( gazety, kartony, pudełka ). Przetwarzamy zatem to, co już raz powstało, a więc oszczędzamy nasze środowisko naturalne ( woda, przyroda ), zyskując w zamian lepszą jakość życia.
Apelujemy zatem do Państwa o segregację odpadów i umieszczenie ich w odpowiednio oznakowanych pojemnikach.
Państwa działania w tym zakresie przyczynią się do wspierania działań proekologicznych.

                                                                             


E-USŁUGI

UNIQA

Gazele Biznesu 2019

  Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Dobra Spółdzielnia 2012


  Symbol polskiej spółdzielczości

Odwiedziło nas

gości.

 

 

SM "JEDNOŚĆ" Ostróda 2008r. Adam Sas

Google | Onet | Wirtualna Polska | O nas
                      Ostatnio modyfikowana :